مانیتور بیمار

 • SUN-700S Patient monitor

  مانیتور بیمار SUN-700S

  این تجهیزات می تواند پارامترهایی مانند ECG ، RESP ، SPO2 ، NIBP و DEM-channel TEMP را کنترل کند. این ماژول اندازه گیری پارامتر ، صفحه نمایش و ضبط را در یک دستگاه ادغام می کند تا یک دستگاه جمع و جور و قابل حمل را تشکیل دهد. در عین حال ، باتری تعویض داخلی آن راحتی حرکت بیمار را فراهم می کند.

 • Patient monitor SUN-603S

  مانیتور بیمار SUN-603S

  این تجهیزات می تواند پارامترهایی مانند ECG ، RESP ، SPO2 ، NIBP و DEM-channel TEMP را کنترل کند. این ماژول اندازه گیری پارامتر ، صفحه نمایش و ضبط را در یک دستگاه ادغام می کند تا یک دستگاه جمع و جور و قابل حمل را تشکیل دهد. در عین حال ، باتری تعویض داخلی آن راحتی حرکت بیمار را فراهم می کند.